Versteviging samenwerking CLTV Zundert, gemeente Zundert en Stichting Bloemencorso Zundert

17 mei 2021
Versteviging samenwerking CLTV Zundert, gemeente Zundert en Stichting Bloemencorso Zundert

Afgelopen 3 mei jl. hebben de CLTV Zundert, gemeente Zundert en Stichting Bloemencorso Zundert hun samenwerking bestendigd in een formele samenwerkingsovereenkomst. De Zundertse partners hebben wederzijdse afspraken gemaakt over het gebruik van het CLTV terrein ten behoeve van de het Zundertse Bloemencorso én het Zundertse Kindercorso.

Zowel CLTV, gemeente en stichting Bloemencorso Zundert zijn trots op deze professionaliseringsslag in een prettige samenwerking die al tientallen jaren bestaat. Juist in onzekere tijden is het belangrijk om met elkaar heldere afspraken te maken ten gunste van elkaars plannen en ambities. CLTV is een belangrijke partner voor het Corso en is tegelijkertijd een bloeiende coöperatieve onderneming die moet kunnen inspringen op ontwikkelingen in haar branche. Samen met de gemeente Zundert heeft de CLTV haar intentie uitgesproken om het Corso een tentoonstellingsterrein te blijven bieden.

De overeenkomst toont aan hoe de partijen wederzijds het vertrouwen in elkaar hebben en biedt continuïteit voor het grootste Zundertse evenement. In de overeenkomst worden wederzijds afspraken gemaakt over zaken als termijnen, gebruik van het terrein, de oplevering, de ingebruikname en evalueren. Met een goed gevoel hebben alle drie de partijen de samenwerkingsovereenkomst reeds formeel ondertekend.

← Naar overzicht