Corso Zundert en NIX18

01 jul 2021
Corso Zundert en NIX18

In januari 2014 werd roken en drinken voor personen onder de 18 jaar verboden. Stichting Bloemencorso Zundert en de buurtschappen besloten eenduidig met deze wetgeving om te gaan en deze te ondersteunen. Het doel van de wetgeving was: minder jongeren moeten drinken en op oudere leeftijd moeten zij verantwoord met alcohol omgaan.

De eerste twee jaar waren voor vele jongeren lastige overgangsjaren. Degene die de leeftijd van 16 jaar waren gepasseerd maar nog geen 18 waren, mochten vanaf 1 januari niet meer roken en drinken. Wat voor deze groep jongeren eerst mocht werd na de jaarwisseling niet meer toegestaan.

Tijdens activiteiten binnen de buurtschappen en in het corsoweekend werd op diverse manieren het bestaan van NIX18 onder de aandacht gebracht. In het corsoweekend werden polsbandjes uitgegeven om aan de bar te laten zien, dat je 18 jaar was en een biertje of ander alcoholisch drankje mocht kopen. Het doel van de wetgeving is gehaald. Op dit moment heeft minder dan de helft van de scholieren ooit alcohol gedronken. De jongeren beginnen ook op latere leeftijd met het drinken. Toch is dit resultaat niet overal in het land gelijk.

Ook de gemeente Zundert vraagt aandacht voor roken en drinken door de jeugd. Daarom is de gemeente Zundert in 2019 een project gestart om NIX18 onder de aandacht van de jeugd, ouders, ondernemers en verenigingen te brengen. Daarnaast is binnen deze aanpak ook aandacht voor het verminderen van drugsgebruik onder de jeugd. Stichting Bloemencorso Zundert en de buurtschappen ondersteunen ook dit keer deze campagne en gaan dit ook uitdragen.

Aan elke buurtschap worden twee zeildoeken beschikbaar gesteld om het roken, drinken en het gebruik van drugs bij de jongeren en hun ouders onder de aandacht te brengen. In het corsoweekend wordt dit ook op de diverse locaties van Stichting Bloemencorso Zundert uitgedragen. Dit project past binnen een van de drie Duurzame Ontwikkelingsdoelen die Stichting Bloemencorso heeft gekozen in het kader van duurzaamheid en waarin we de komende jaren resultaat willen behalen.

 

Foto: Erwin Martens

← Naar overzicht