Entreeregels Corso Zundert 2023

14 aug 2023
Entreeregels Corso Zundert 2023

Op de eerste zondag in september is het parcours van Corso Zundert alleen toegankelijk via de entreeposten met een geldig entree bewijs. Dit entree bewijs is in de voorverkoop te koop via www.corsozundert.nl/tickets. Uiteraard kunt u ook ter plaatse bij de entreepost nog een entreekaart aanschaffen. Ook dit jaar kan er bij de entreeposten niet meer met contant geld betaald worden. Hier kan enkel nog met pin betaald worden. Op deze manier halen we het contante geld uit ons evenement en dat draagt bij aan de verduurzaming en de veiligheid van u en onze vrijwilligers. Inwoners van Zundert en kinderen tot en met 12 jaar hebben recht op gratis toegang tot het parcours. Hierbij gelden wel onderstaande voorwaarden.

Allereerst geldt dat kinderen tot en met twaalf jaar altijd gratis toegang hebben zonder entreebewijs. Er kan wel om legitimatie gevraagd worden om de leeftijd aan te tonen. Houd hier rekening mee!

Inwoners van de gemeente Zundert hebben – net als andere jaren – gratis toegang tot het parcours. Zij dienen zich aan de kassa wel te legitimeren met een geldig paspoort of identiteitskaart of rijbewijs welke is afgegeven door burgemeester van Zundert. Alleen dan hebben zij recht op gratis toegang. Corsobouwers die in de vroege zondagmorgen het parcours op willen om naar huis te gaan moeten zich ook kunnen legitimeren!

Inwoners van de gemeente Zundert die niet in het bezit zijn van een in Zundert uitgegeven paspoort of identiteitskaart, kunnen óók gratis toegang krijgen. Zij dienen zich vooraf te melden bij de Corsobalie met een geldig legitimatiebewijs én een recent geadresseerd poststuk. Met dit geadresseerde poststuk (zoals een nota van een energieleverancier of een bankafschrift) moet duidelijk uw woonadres kunnen worden vastgesteld. Als u hiermee aan kunt tonen dat u in Zundert woonachtig bent, dan ontvangt u een gratis entreekaart. Voor eventuele gezinsleden of huisgenoten volstaat het om een kopie van hun legitimatiebewijs mee te nemen om ook voor hun een gratis toegangskaart te ontvangen. De toegangskaarten die door het Corsobalie worden uitgegeven, worden geregistreerd op naam en adres en achteraf vindt hierop controle plaats.

Corsobalie
De Corsobalie is gevestigd in het Corso Centrum aan de Industrieweg 3 te Zundert. Voor de openingstijden van de Corsobalie kijkt u op www.corsozundert.nl/corso-centrum-zundert of neemt u contact met ons op via onderstaande gegevens.

Telefoon:   076-889 4030 (beperkt bereikbaar, zie website voor openingsuren)
E-mail:        info@corsozundert.nl

← Naar overzicht