Corso Zundert verder met nieuwe Adviescommissie Veiligheid

01 feb 2017

Corso Zundert heeft een nieuwe onafhankelijke Adviescommissie Veiligheid. De continuïteit van het evenement is daarmee gewaarborgd. Dat laten de Stichting Bloemencorso Zundert (SBZ) en de Raad van Buurtschappen (RvB) weten.

De organisatie van Corso Zundert laat zich al ruim vijftien jaar adviseren door een veiligheidscommissie over de veiligheid van corsobouwplaatsen, corsocreaties en het evenement. In oktober 2016 stapte de Commissie Veiligheid op. In de afgelopen maanden zijn SBZ en de RvB in gesprek gegaan met alle leden uit die commissie en is er een werving gestart voor nieuwe leden. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe commissie van negen leden.

5 nieuwe leden

Kort na het opstappen van de oude Commissie Veiligheid zijn de voorzitters van alle buurtschappen in gesprek gegaan met de commissieleden om het vertrouwen in hun deskundigheid nogmaals te benadrukken. Na uitgebreid overleg hebben vier leden van de oude commissie besloten zitting te nemen in de nieuwe adviescommissie.

Via verschillende wegen zijn vijf nieuwe leden in de commissie terechtgekomen. Hun expertise is breed toepasbaar om te waarborgen dat de commissie zowel advies kan uitbrengen over de corsobouwplaatsen als over de corsocreaties. Gert Traa is voorzitter van de nieuwe Adviescommissie Veiligheid (ACV). Hij had ook zitting in de oude commissie.

Nieuwe start

In goed overleg hebben SBZ, de RvB en de ACV een nieuwe start gemaakt. Er is een duidelijke structuur opgezet waarin verwachtingen en verplichtingen zijn vastgelegd. Respect en transparantie staan daarbij centraal op de weg naar continue veiligheid voor iedereen.

← Naar overzicht