Corso draagt belangrijk bij aan de gemeenschapsvorming, met name bij jongeren

20 jul 2021
Corso draagt belangrijk bij aan de gemeenschapsvorming, met name bij jongeren

Uit een sociologisch onderzoek van bachelor-student sociologie Stijn van Helmondt aan de Universiteit Utrecht blijkt dat het bloemencorso in Zundert in belangrijke mate impact heeft op de sociale cohesie en de culturele identiteit van de Zundertse gemeenschap. Een verrassend deelresultaat is dat dit laatste voor jongeren sterker geldt dan voor ouderen.

Voor zijn onderzoek gebruikte Van Helmondt (20) een uitgebreide vragenlijst die hij in Zundert verspreidde via sociale media en diverse andere kanalen. In totaal 679 respondenten vulden een geldige vragenlijst. Bij de respondenten waren naast veel corso-actievelingen ook mensen die niet actief zijn in het Zundertse corso, zodat het onderzoek een vergelijking oplevert tussen mensen die wel en mensen die niet actief betrokken zijn bij het corso. De vragenlijsten zijn afgenomen in de periode maart-april 2021.

Het onderzoek leidde tot statistisch significante resultaten: mensen die actief zijn in het corso, vinden meer dan anderen dat het corso belangrijk is voor de Zundertse identiteit en dat het bijdraagt aan de sociale cohesie van de Zundertse gemeenschap. Opvallend resultaat is ook dat jongeren meer uitgesproken zijn: jongeren vinden dat het corso een belangrijker deel uitmaakt van de Zundertse identiteit dan ouderen. Dit is niet direct wat je verwacht bij een traditie die al meer dan 75 jaar bestaat. Wie vindt dat een corso oubollig en ouderwets is, heeft ongelijk, zo blijkt nu.

Volgens dr. Albert van der Zeijden van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is dit onderzoek belangrijk omdat het een van de eerste onderzoeken is in een nieuwe trend. Landelijk groeit de belangstelling voor de sociale en maatschappelijke impact van Immaterieel Erfgoed. Er is dan ook behoefte aan onderzoek op dit gebied.

Voor organisatoren van corso’s en andere vormen van Immaterieel Erfgoed zijn de onderzoeksresultaten belangrijk omdat nu voor het eerst ondubbelzinnig is aangetoond dat Immaterieel Erfgoed een positieve impact heeft op sociaal kapitaal in de samenleving. Voor overheden is dit buitengewoon relevant; zij doen er goed aan het Immaterieel Erfgoed te koesteren en te ondersteunen.

Stijn van Helmondt is zelf actief bij het bloemencorso in zijn woonplaats Leersum. Vanwege zijn studie sociologie aan de Universiteit Utrecht raakte hij geïnteresseerd in de sociale impact die een traditie als het bloemencorso heeft op de gemeenschap. Eind 2021 beslist UNESCO over de bijschrijving van de Corsocultuur in Nederland op de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Daarom, en omdat het corso van Zundert het grootste bloemencorso is en bovendien als eerste traditie op de nationale inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed verscheen, koos Van Helmondt ervoor om zijn onderzoek te richten op Zundert.

 

Foto: Werner Pellis

← Naar overzicht