1 & 2 september 2024

Vakjury

In 2000 is er in overleg met de vakjury en de corso-organisatie gezocht naar een basis voor de jurering van het Zunderts Corso. Dit heeft geresulteerd in het Protocol Jurering Corso Zundert. In dit protocol wordt ingegaan op de samenstelling en taak van de vakjury.

2 - jubel Jubel2016-MalouEvers029
WijBouwenUnescoErfgoed Met steun van-logo_s