5 & 6 september 2021
bordsjouwen

Vacatures

Corso Zundert wordt volledig georganiseerd door vrijwilligers. Van het plaatsen van bewegwijzering tot het boeken van artiesten, van het regisseren van de optocht tot het zorgen voor promotie en van het regelen van het verkeer tot het organiseren van randactiviteiten, er is van alles te doen! Samen streven we er naar ieder jaar een nog mooier en beter evenement weg te zetten!

Corso Zundert is voortdurend op zoek naar vrijwilligers die op wat voor manier dan ook een bijdrage willen leveren aan de organisatie van het grootste corso ter wereld! Voor het stichtingsbestuur komen op korte termijn drie functies vacant. Per 1 oktober 2021 zoeken wij een nieuwe secretaris voor ons bestuur en een portefeuillehouder operationele diensten. Per 1 oktober 2022 komt ook de functie van penningmeester vacant. Het betreft drie stevige vrijwilligersfuncties waarbij kennisoverdracht en een periode van inwerken zeer wenselijk is.

Voel jij je aangetrokken tot een van deze functies dan nodigen we je van harte uit om te reageren via vacatures@corsozundert.nl Graag ontvangen we in een paar zinnen een korte motivatie waarom jij je in zou willen zetten voor het Zundertse Corso en een korte beschrijving van je CV (inclusief contactgegevens). Na 27 juni bekijken we de binnengekomen reacties en nemen we contact met je op. Hieronder staan de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden die onder de betreffende functies vallen.

Misschien geen interesse in de openstaande vacatures, maar wil je wel graag inzetten voor ons mooie evenement in Zundert? Ook dan kun je contact opnemen met ons door een mail te sturen naar vacatures@corsozundert.nl.

 De secretaris is verantwoordelijk voor:

• Het verzorgen van de correspondentie.
• De afhandeling en registratie van klachten.
• De interne informatievoorziening, een en ander in samenwerking met de portefeuille Publiciteit & Sponsoring.
• De verslaglegging van de vergaderingen van het stichtingsbestuur, van het dagelijks bestuur en van de raad van buurtschappen.
• De coördinatie van vergunningsaanvragen.
• De archivering van relevante stukken.
• Het beheer van het handboek organisatie.
• Het beheer van de CorsoContactDatabase.
• Het beheer van de centrale digitale opslagmedia als het DMS.
• Genodigdenbeleid en –ontvangst.
• De secretaris laat zich in zijn functie bijstaan door een Secretariaat.

 De portefeuille Operationele Diensten heeft als doel:

• De afstemming van de taken en verantwoordelijkheden met de verschillende Operationele Diensten
• De afstemming tussen de Operationele Diensten, de Corso-organisatie en de Gemeente
• Participeren in initiatieven mbt bijv. integrale veiligheid, publieksbeheersing, persoonsbegeleiding/ -beveiliging, etc.

De portefeuille is belast met de uitvoering van taken op de volgende werkgebieden:
• Afstemming Gemeente (oa handhaving, toezichthouders, verkeersmaatregelen)
• Afstemming Politie
• Afstemming Brandweer
• Afstemming GHOR
• Contracteren en afstemming EHBO
• Contracteren en afstemming Geneeskundige Diensten
• Contracteren en afstemming Beveiliging & Bewaking
• Contracteren, opleiding en afstemming Verkeersregelaars, incl. uitwisseling Prinsenbeek
• Uitwisseling met BCV (Bredase Carnavalsvereniging)
• Integrale veiligheid

 De penningmeester is verantwoordelijk voor:

• Het voeren van de financiële administratie.
• Het financiële beleid inzake subsidies en fondsenwerving.
• Het opstellen en bewaken van de budgetten.
• Het opstellen van de financiële jaarstukken.
• De financiële component van de verpachtingen.
• Het coördineren van de kaart(voor)verkoop en de entree-inning.
• Het coördineren van de muntverkoop.
• Het organiseren van de geldstromen.
• Het beheren van de verzekeringsportefeuille.
• De aansturing van het inkoopbureau.
• De vrijwilligerspoule Administratieve Ondersteuning.
• Het coördineren van de financiële zaken rond het centraal bloemenveld
• De penningmeester laat zich in zijn functie laten bijstaan door een werkgroep Financiën

unesco