PLAATSVERVANGEND PORTEFEUILLEHOUDER PUBLICITEIT EN SPONSORING

 

Over de organisatie

Met duizenden vrijwilligers bij de buurtschappen en honderden binnen de corso-organisatie organiseren we het grootste dahliacorso ter wereld. De organisatie is het hele jaar door bezig met de voorbereidingen, de uitvoering en de afronding van het evenement rond de eerste zondag van september.

 

Publiciteit en sponsoring

De portefeuille publiciteit en sponsoring is verantwoordelijk voor de algehele uitstraling van het evenement bij bezoekers, sponsoren en de media. Zij vertegenwoordigd de stichting naar buiten. Ook is zij verantwoordelijk voor het sponsorbeleid en de werving van sponsoren .

 

Taakomschrijving

Welke taken horen bij de rol van plaatsvervangend portefeuillehouder?

Hij of zij:

 • Kan in voorkomende gevallen de portefeuillehouder vervangen;
 • Is mede initiatiefnemer in het bedenken van nieuwe concepten op terrein van publiciteit en sponsoring
 • Helpt mee met het uitwerken van draaiboeken, werkroosters, projectplannen ed;
 • Helpt bij het coördineren van werkzaamheden van de commissie;
 • Woont de vergaderingen van de commissie bij, eens per vier weken;
 • Woont het portefeuillehouders overleg bij, eens per twee maanden.
 • Is bij voorkeur beschikbaar in het corsoweekend voor het mede onderhouden van de contacten met externen
 • Vertegenwoordigd de stichting bij overleg met externen zoals andere met name grote Brabantse evenementen
 • Er vind een afstemming plaats met de portefeuillehouder met betrekking tot specifieke taken 

 

We zoeken

een plaatsvervangend portefeuillehouder met de volgende kwaliteiten

 • Heeft kennis van en enthousiasme voor de het Zundertse Bloemencorso;
 • Is bereid om er wekelijks een aantal uren voor vrij te maken;
 • Enthousiasmeert en inspireert en vertrouwt op het team;
 • Heeft affiniteit media,sponsoring en marketing
 • Is Pro-actief;
 • Beschikt over een goede communicatieve vaardigheid;
 • Wil vooruit, denkt mee over nieuwe dingen en wil hier ook naar op zoek gaan;
 • Is bij voorkeur woonachtig in de gemeente Zundert of directe omgeving.

 

Hoeveel tijd vragen we van je?

Een keer per maand vergaderd het MT van onze portefeuille Daarnaast is er een bijeenkomst met alle deelnemers van de portefeuille elke twee maanden.
Zes keer per jaar is er een portefeuillehouders overleg, waarbij ook de plaatsvervangend portefeuillehouder aansluit. Naast de periodieke vergaderingen zal je ook contact onderhouden en regelmatig samen komen met andere vrijwilligers en externen om taken te voltooien/ te bespreken.

 

Corso Zundert

Corso Zundert is een vrijwilligersorganisatie en kent geen vrijwilligersvergoeding. Uiteraard zorgt de organisatie er voor dat de vrijwilligers tijdens bijeenkomsten en werkzaamheden op tijd voorzien worden van een hapje en een drankje. Daarnaast organiseren we jaarlijks een feestelijke avond voor alle vrijwilligers en hun partners.

 

Contact

Voor meer informatie of om te reageren:

Contactpersoon: Ad Boemaars, Portefeuillehouder Publiciteit en Sponsoring,

E-mail: ad.boemaars@corsozundert.nl,

Telefoon: 06 - 14849880

Postadres: Stichting Bloemencorso Zundert, Postbus 250, 4880 AG Zundert