menu
 

Persberichten

2014-09-05 - UNESCO en Commissaris van de Koning bezoeken Zundertse corsotenten

Bron: Persbericht St. Bloemencorso Zundert

Zundert, 5 september 2014 – Vrijdagavond bezoekt Wim van de Donk, Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant, enige Zundertse corsotenten. Zaterdag doen twee UNESCO-jongerenvertegenwoordigers hetzelfde om interviews te houden met Zundertse jongeren die actief zijn in het corso. Dit in voorbereiding op de komende UNESCO-conferentie die gehouden wordt van 28-30 september in Bulgarije.


Het bezoek van de Commissaris van de Koning aan de tenten ligt in de lijn van de visie en missie van de Stichting Bloemencorso Zundert, om naast de corsowagens tijdens de stoet, ook vaker de achtergronden van het corso te laten zien. De saamhorigheid binnen en tussen de buurtschappen is een van de zaken die het corso zo bijzonder maken. Commissaris van de Koning Wim van de Donk wil juist die achtergronden zien en bezoekt daarom vanavond enige corsotenten in Zundert. Op vrijdagavond is het al spitsuur in de tenten. Met man en macht wordt gewerkt om de wagen voor corsozondag in de bloemen te krijgen.


Voor UNESCO is interessant hoe het corso Zundertse jongeren weet te binden. Immaterieel erfgoed en jongeren verhouden zich vaak moeilijk met elkaar, veel tradities hebben moeite om jongeren te interesseren, terwijl het tegelijkertijd voor het behoud van een traditie van levensbelang is dat jongeren het stokje overnemen van de oudere generaties.


Het Zundertse corso slaagt er juist bijzonder goed in om jongeren actief te krijgen. In de corsotenten is steeds jongere jeugd actief betrokken bij, en zelfs leidend en sturend in de bouw van de corsowagens. Veel buurtschappen houden cursussen om de kennis van het corsobouwen over te dragen aan de jonge generatie, en vanuit de gezamenlijke ontwerpers is de corsoacademie opgericht om aspirant-ontwerpers de kneepjes van het vak van corso-ontwerper bij te brengen.


Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed dicht het Zundertse corso dan ook een voorbeeldfunctie toe als het gaat om erfgoedzorg en het overdragen van de traditie aan de volgende generatie.


UNESCO houdt van 28 tot 30 september in Bulgarije een conferentie over de rol van jeugd in de safeguarding van immaterieel erfgoed. Als voorbereiding verzamelen twee jongerenvertegenwoordigers van UNESCO in Nederland, Esther van Duin en Frits Brouwer, input van Nederlandse jongeren die actief betrokken zijn bij immaterieel erfgoed. Geen betere plek om dat te doen dan aanstaande zaterdag in een corsotent, tijdens het ‘tikken’ van de wagens.


Het Zundertse corso was de eerste Nederlandse traditie op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed, nadat Nederland in 2012 de UNESCO-conventie over immaterieel erfgoed had geratificeerd.


 


Meer informatie/links
UNESCO-conferentie The role of youth for the safeguarding of tangible and intangible cultural heritage: www.ngo-unesco.net/en/?page_id=181
UNESCO jongerenvertegenwoordigers: www.jongerenvertegenwoordigers.nl/unesco
Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed: immaterieelerfgoed.nl/